fbpx

Trong trường hợp có bất kì thắc mắc hoặc khiếu nại nào về khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@gaeru.com, xác định cụ thể các quyền bị cáo buộc vi phạm và các sản phẩm bị cáo buộc.