fbpx

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

GAERU. (sau đây gọi là “công ty của chúng tôi”) có quyền riêng tư sau đây về việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong dịch vụ được cung cấp trên trang web này (sau đây gọi là “dịch vụ này”). Thiết lập chính sách (sau đây gọi là được gọi là “chính sách này”)

Điều 1 (Thông tin cá nhân)

“Thông tin cá nhân” đề cập đến “thông tin cá nhân” theo định nghĩa trong Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và đề cập đến tất cả thông tin liên quan đến một cá nhân, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ có trong thông tin. Thông tin và ngoại hình có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng các mô tả khác, dấu vân tay, dữ liệu liên quan đến bản in giọng nói, thông tin có thể xác định một cá nhân chỉ từ các thông tin liên quan như số công ty bảo hiểm và số giấy phép của giấy chứng nhận bảo hiểm y tế (thông tin nhận dạng cá nhân) Đề cập đến tất cả.

 

Điều 2 (Cách thu thập thông tin cá nhân)

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân sau khi được sự đồng ý của khách hàng nhằm mục đích cải thiện những rắc rối với khách hàng, sửa chữa, v.v.

Thông tin như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số bằng lái xe, v.v.

 

Điều 3 (Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân)

Về cơ bản, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, chúng tôi có thể thu thập thông tin khi được sự đồng ý của khách hàng.

1. Khi trả lại hàng đã mua cho chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

2. Để trả lời các câu hỏi từ người dùng như địa chỉ giao hàng (bao gồm cả xác nhận danh tính)

 

Điều 4 (Chuyển mục đích sử dụng)

Công ty sẽ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân do các trường hợp khác nhau.

 

Điều 5 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi được Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định khác cho phép.

 

Điều 6 (Tiết lộ thông tin cá nhân)

1. Chúng tôi không trực tiếp quản lý thông tin cá nhân nên không thể tiết lộ ngay cả khi bạn được yêu cầu tiết lộ.

 

Điều 7 (Chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân)

Chúng tôi không thể sửa hoặc xóa thông tin cá nhân vì chúng tôi không trực tiếp quản lý.

 

Điều 8 (Thay đổi chính sách bảo mật)

1. Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ các luật và quy định và các vấn đề khác được quy định trong chính sách này.

2. Trừ khi được Công ty quy định khác, chính sách bảo mật đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.

 

Điều 9 (Cửa sổ hỏi đáp)

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau.

Tên công ty: GAERU

Địa chỉ:

Phòng phụ trách: Phòng Tổng hợp

SĐT: 0358888536

Địa chỉ email: support@gaeru.com

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.